Su vaikais darželyje būna žmonės, kurie jaučia ir gyvena tuo, jog buvimas su vaiku – tai ne
beprasmiškai ar atsitiktinai praleistas laikas. Tai laikas, kai gali dalytis savo patirtimi ir žiniomis
su jaunais žmonėms ir augančiomis sielomis. Visos auklėtojos ir kiti žmonės, prisilietę prie
darželio kūrimo ir jo vystymo, yra nuolat tobulėjantys, augantys ir besidomintys vaikais bei jų
gyvenimu (psichologija, ugdymu, kasdieniu gyvenimu). Mūsų siekis yra būti pavyzdžiu vaikams,
nes tai užtikrina vaikų vidinį augimą. Čia dirba žmonės, nuoširdžiai norintys tuo užsiimti.
Visos auklėtojos nuolatos stebi vaikus, fiksuoja jų pasiekimus, pasikeitimus, gražiausius ar
juokingiausius posakius ir nuolatos bendradarbiauja su tėveliais.
Visi darželio darbuotojai:
 atsakingi;
 pozityvūs;
 mylintys vaikus, gamtą ir aplinką;
 pareigingi;
 disciplinuotai rūpinasi vaikų priežiūra ir dienotvarke;
 sukuria ir palaiko darželio saugią, šiltą, naminę aplinką;
 kūrybiškai pasiruošę įgyvendinti kiekvieno vaiko individualų poreikį atsiskleisti.