Kodėl mums yra svarbu bendruomenė? Vaikas ramiau, lengviau ir greičiau adaptuojasi naujame
savo kolektyve, kai žino, kad ir tėvai, ir auklėtojos yra vieno kolektyvo nariai. Saugumui užtikrinti
padeda vidinis tėvų pasitikėjimas auklėtojomis ir auklėtojų geranoriškumas visos šeimos
atžvilgiu.
Mūsų bendruomenėje:
 nuolatos skatinama bendrauti tarpusavyje;
 rengiami tėvų ir auklėtųjų susirinkimai;
 organizuojami individualūs kasmetiniai ir (arba) pagal poreikį dažni pokalbiai apie visų
mūsų bendrą tikslą – harmoningą vaiko augimą;
 kartu švenčiamos kalendorinės šventės;
 rengiami ir įgyvendinami įvairūs projektai, pvz., tradicinė talka, susibūrimai su mamomis,
susibūrimai su tėčiais.
Mes siekiame, kad visi bendruomenės nariai (vaikai, tėveliai ir auklėtojai) noriai bendrautų
vienas su kitu, bendradarbiautų, tobulėtų ir augtų kartu su mūsų vaikais.