Pasirašius sutartį dėl darželio lankymo yra sumokamas vienkartinis ir negrąžinamas stojimo
mokestis 200 eurų.

Mėnesio mokestis yra 360 eurų. Jei tėveliai kartu su Vilniaus miesto savivaldybe ir darželiu
pasirašo trišalę sutartį, savivaldybė kompensuoja 100 eurų, o šeima moka 260 eurų. Mokestis yra
mokamas už einamąjį mėnesį.

Jei vaikas serga ilgiau nei 5 darbo dienas, pristačius gydytojo pažymą, yra taikoma 10% nuolaida
už nelankytas dėl ligos dienas.

Už papildomą mokestį darželyje dirba logopedė.