Mūsų požiūris į vaikus ir pasaulį yra paremtas neohumanistine (požiūris į žmogaus gyvenimą ir
pasaulį, skatinantis suvokti Visatos svarbą, žmonių meilę sau ir kitiems, meilės ribas išplečiant
nuo žmonių iki visų būtybių mūsų planetoje ir Visatoje, ugdantis pagarbą žmogui, orumą,
lygiateisiškumą, brolybę, laisvumą) ir holistine (matyti žmoguje visumą: fizinį, emocinį, socialinį,
intelektualinį ir dvasinį pasaulius) filosofijomis. Jos persipina viena su kita, o šių žinių šaltinių
sintezė leidžia sukurti vaikams šiltą, kupiną meilės, pagarbos, supratimo ir suvokimo atmosferą.
Vaikai – maži žmonės, asmenybės, kurioms padėsime skleistis ir formuotis.