Norime sukurti mūsų vaikams saugią ir laimingą vaikystę. Norime, kad tai juos lydėtų visą
gyvenimą. Tikime, kad žmogus bus laimingas, kai jo širdis bus kupina meilės ir ramybės. Šių
dalykų reikia mokytis ir juos ugdyti savyje nuo pat mažens.

Tad siekiame vaikams padėti susiformuoti tokius įpročius, kurie suteiks jiems galimybę ateityje
bet kokioje gyvenimiškoje situacijoje išlikti ramiems, pasitikintiems savimi, tikintiems gėriu ir jį
kuriantiems. Esame įsitikinę, kad gyvenimo įpročiai turi būti formuojami nuo pačių pirmųjų
vaiko metų. Kaip senolių išmintis sako: ką pasėsi, tą ir pjausi! Taigi vaikai yra mokomi
teisingumo, moralumo, Visatos suvokimo, etiketo, atsakingumo, disciplinos, tvarkingumo,
aplinkosaugos, sveikos gyvensenos.

Tam, kad vaikai nuo mažų dienų augtų ir tobulėtų, jie turi išmokti ne tik reikalingų gyvenimo
įpročių, bet ir susitelkti, kontroliuoti savo mintis, išgyventi vidinį džiaugsmą ir ramybę.
Mūsų darželio tikslai yra:
1. Sukurti meile pagrįstą atmosferą, kurioje vaikas jaustųsi saugus, gerbiamas ir atsiskleistų
jo visos gerosios savybės.
2. Padėti vaikui suprasti jo paties ir kitų žmonių unikalumą.
3. Vystyti socialinį vaiko gyvenimą, skatinant ir mokant pozityvaus mąstymo, atsakingumo,
sąmoningumo, pareigingumo, bendradarbiavimo, moralės, higienos.
4. Padėti vaikui suvokti dalijimosi su kitais svarbą.
5. Stiprinti vaiko meilę ir pagarbą visiems ir viskam.
6. Formuoti vaiko ekologinį mąstymą, skatinti rūpinimąsi gamta, jos ištekliais.
7. Mokyti sveiko ir natūralaus gyvenimo.
8. Skatinti vaikus būti patiems už save atsakingiems ir formuoti jų teigiamus įpročius.
9. Mokyti vaikus reikšti savo jausmus.
10. Išugdyti vaiko praktinius gebėjimus, reikalingus gyvenime.
11. Formuoti vaiko suvokimą, kad svarbiausia gyvenime yra kas jis ir koks jis, o ne tai, ką jis
gali ar turi.