Laikydamiesi savo kredo: draugiški visai žmonijai, supančiai aplinkai ir sau pačiam, darželyje
siekiame puoselėti tris svarbiausias vaikų ugdymo kryptis:
1. Aš ir pasaulis. Vaikas mokosi žiūrėti į pasaulį ir jį suprasti. Mes remiamės neohumanizmo
ir holistiniu požiūriu bei puoselėjame pamatines, universalias vertybes, būdingas
įvairioms tautoms, šalims, kultūroms.
2. Aš ir aplink esantys žmonės. Socialiniai įgūdžiai. Vaikas mokosi gyventi bendruomenėje,
bendrauti. Mes ugdome tokius socialinius įgūdžius, kaip mokėjimas išsakyti savo
nuomonę, susitarti, konstruktyviai spręsti konfliktines situacijas, gerbti žmones ir tą
pagarbą išreikšti savo poelgiais, ir pan.
3. Aš pats su savimi. Vaikas mokosi dvasingumo ir vidinio susitelkimo į save. Ugdome
bendražmogiškąsias savybes, poreikį vidinei ramybei, įgūdį koncentruotis į savo jausmus,
mintis.
Aš ir pasaulis
Svarbiausia yra išmokti gyventi darnoje su savimi, aplinkiniu pasauliu ir Visata, tad siekiame
perteikti vaikams Visatos svarbą ir žmonių meilę sau bei kitiems. Augdamas ne tik fiziškai, bet ir
savo viduje, dvasiškai, vaikas pradeda pažinti save ir pasaulį, jausti pagarbą viskam aplinkui.
Tikime, kad visapusiškas meilės visam pasauliui (tiek žmonėms, tiek gyvūnams, tiek augalams) ir
egzistencijos suvokimas saugoja mūsų vaikų jaunas sielas nuo neigiamos materializmo įtakos.
Ypatingas dėmesys skiriamas:

 vaiko charakterio vystymuisi ir savęs pažinimui (vaikai mokomi pasirūpinti savimi bet
kokiomis sąlygomis, mąstyti teigiamai, būti draugiški aplinkai, kitiems žmonėms ir sau,
drąsūs daryti gerus darbus ir atsakingi už savo veiksmus);
 atsakomybės suvokimui (vaikams padeda įvairi veikla, tokia kaip augalų priežiūra, žaislų
tvarkymas ir taisymas, žaislų ir kitų daiktų tausojimas bei saugojimas);
 vaikų fizinių kūnų teisingam vystymuisi (tai užtikrina aktyvūs žaidimai lauke ir viduje, ilgas
buvimas lauke, vegetariška mityba);
 ekologijai ir aplinkos apsaugai (vaikai patys sodina gėles ir prieskonius, juos prižiūri,
žiemą rūpinasi gyvūnais, gyvenančiais netolimame miške, lankosi ūkiuose, studijuoja
gamtą, vaikams skaitomos knygos apie aplinkos apsaugą, mokomi rūšiuoti antrines
žaliavas ir kitaip rūpintis Žemės ištekliais, palaikyti švarą tiek kieme, tiek einant į žygius,
skatinamas supratimas, kad viskas gamtoje yra susipynę į vieną visumą, kurios
egzistavimas priklauso nuo mūsų pačių gyvenimo stiliaus, mąstymo, požiūrio ir veiklos.)
Aš ir aplink esantys žmonės
Kiekvienas žmogus yra atskira ir nepakartojama Visatos dalelė. Tačiau esame ir visuomenės,
kuriai būdingi bendruomeniškumas bei žmonių tarpusavio santykiai, nariai. Tikime, kad vaikų
socialinius įgūdžius reikia atskleisti kuo anksčiau, kad būtų lengviau rasti savo vietą visuomenėje.
Mes skatiname vaikus socialiai tobulėti, mokydami juos:
 suvokti supančios gyvosios ir negyvosios aplinkos svarbą;
 mylėti ir gerbti šeimos narius bei kitus žmones;
 formuoti teisingą pasaulėžiūrą;
 rūpintis vienas kitu ir jaunesniais, silpnesniais, pagyvenusiais žmonėmis;
 spręsti konfliktus;
 užjausti.
Meilės jausmas yra pagrindas draugiškumui, nes be meilės žmonėms sunku būti draugais.
Draugai yra labai svarbūs gyvenime, todėl darželyje stengiamės ir mokomės būti draugais. Vaikai
skatinami reikšti savo jausmus, užtikrinant pagarbą vienas kitam ir toleranciją kitoniškumui.
Mes gyvename daugiakultūrėje ir daugiakalbėje terpėje, todėl manome, kad nuo mažens vaikai
turi gražiai ir draugiškai gyventi su visais, nepriklausomai nuo to, kokia kalba žmonės šneka. Mes
siekiame padėti integruotis į mūsų visuomenę visiems vaikams, kokia kalba jie bekalbėtų. Nors
darželio oficiali kalba yra lietuvių, tačiau džiaugsimės, jei mūsų bendruomenės nariais taps ir
kitomis kalbomis kalbančios šeimos.
Aš pats su savimi
Nesvarbu, kokia kalba žmogus kalba, kokios šalies tradicijas puoselėja ar kokį tikėjimą išpažįsta,
– tikrojo dvasingumo pamatas visur yra toks pats! Dvasinės vertybės yra teisingo, šviesaus,
gražaus ir laimingo gyvenimo pagrindas. Pagrindinis žmogaus noras ir tikslas yra pažinti save ir

suvokti savo gyvenimo tikslą. Norint atlikti savo darbus ir pasiekti užsibrėžtus tikslus, yra svarbu
ne tik stiprus ir sveikas kūnas, bet ir vidinė sielos jėga.
Mes siekiame ne tik stiprinti vaikų fizinį kūną, bet ir išmokyti vaikus įžvelgti ir vertinti žmogaus
sielą, perdėtai nesureikšminti žmogaus išorės. Todėl manome, kad vaikai turi mokytis:
 susitelkti, kontroliuoti savo mintis;
 išgyventi vidinį džiaugsmą ir ramybę;
 mylėti pačius save, kad būtų pasitikintys savimi ir stiprūs savo vidumi;
 formuotis pozityvų požiūrį;
 kuo mažiau nerimauti (dėl praeities ar ateities);
 norėti keisti netinkamą ar nepatinkamą situaciją.