Vertybės

Kaip ir visos šeimos, darželio Šviesos slėnis šeimoje norime sukurti vaikams saugią ir laimingą vaikystę. Norime, kad tai juos lydėtų visą gyvenimą. Mes tikime, kad žmogus bus laimingas tada, kai jo širdis bus kupina meilės ir ramybės. Tokios vertybės neateina savaime. Jų reikia mokytis ir juos savyje ugdyti nuo pat mažens.

Kaip privatus darželis siekiame vaikams padėti susiformuoti tokius įpročius, kurie ateityje jiems suteiks galimybę bet kokioje gyvenimiškoje situacijoje išlikti ramiems, pasitikintiems savimi, tikintiems gėriu ir jį kuriantiems. Vertybės, kurių vaikai yra mokomi, - tai teisingumas, moralumas, Visatos suvokimas, etiketas, atsakingumas, disciplina, tvarkingumas, aplinkosauga, sveika gyvensena.

Vaikų aplinkoje kuriame ir juos pačius mokome:

 • sukurti meile pagrįstą atmosferą, kurioje vaikai jaustųsi saugūs, gerbiami, kur atsiskleistų jų visos gerosios savybės,
 • padėti vaikui suprasti jo paties ir kitų žmonių unikalumą,
 • vystyti socialinį vaiko gyvenimą, skatinant ir mokant pozityvaus mąstymo, atsakingumo, sąmoningumo, pareigingumo, bendradarbiavimo, moralės, higienos,
 • padėti suvokti dalijimosi su kitais svarbą,
 • stiprinti vaiko meilę ir pagarbą visiems ir viskam,
 • formuoti vaiko ekologinį mąstymą, skatinti rūpinimąsi gamta, jos ištekliais,
 • mokytis sveiko ir natūralaus gyvenimo būdo,
 • skatinti vaikus būti patiems už save atsakingiems ir formuoti jų teigiamus įpročius,
 • mokyti vaikus reikšti savo jausmus,
 • išugdyti vaiko praktinius gebėjimus, kurie reikalingi gyvenime,
 • formuoti vaiko suvokimą, kad svarbiausia gyvenime yra tai, kas jis ir koks jis, o ne tai, ką jis gali ar turi.

Čia skaitykite, jei norite daugiau sužinoti, kaip mūsų vertybės siejamos su Valdorfo pedagogika.

Įdomu, kiek kainuoja privatus darželis? Skaitykite kainos ir priėmimo sąlygos